Pallet Racking System

GETC Pallet Racking  เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บสินค้าในด้านอุตสาหกรรม ซึ่งระบบ Pallet Rackingนั้นเปรียบเสมือนต้นแบบของ Racking หลากหลายประเภท เช่น Selective Racking, Drive In Racking, Push Back Racking, Double Deep Racking, Narrow Aisle & High Bay Racking รวมถึง Mobile Racking ซึ่งระบบ Racking ทุกระบบจะใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้นั้น ตัวสินค้าและลักษณะการทำงานจะเป็นตัวบ่งบอกประเภทของ Racking ที่เหมาะสมกับการใช้งานลักษณะเด่นของสินค้า:
 • มีอุปกรณ์เสริมมากมายออกแบบพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายของ Racking
 • เรามีรูปแบบให้เลือกทั้งแบบ Powder Coated, Pre-Galvanized and Hot Dip เพื่อตอบสนองการใช้งาน
 • สามารถเลือกสีของ Racking ได้ 
 • นำเสนอรายละเอียดรูปแบบให้กับลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น Layout Planning, Floor Plan Support รวมทั้งให้บริการงานติดตั้ง การขนส่งและบริการหลังการขายอีกด้วย

GETC Pallet Racking ยังมีรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกัน

4.1 Single Selective Racking
 • นิยมใช้จัดเก็บสินค้าเนื่องจากคุ้มค่า ลงทุนน้อยและมีชิ้นส่วนประกอบน้อย
 • horloges imitatie | replica horloges

 • สามารถเข้าถึงสินค้าที่จัดเก็บบนพาเลทได้ 100% รวมทั้งการสับเปลี่ยนสต๊อกสินค้า
 • สามารถจัดเก็บสินค้าบนพาเลทที่มีความสูงหลากหลายได้

4.2 Back to Back Racking
 • สามารถวางพาเลทสองอันซ้อนกันในแนวลึก เมื่อเวลานำพาเลทออกจะเอาพาเลทด้านหน้าออกก่อนเสมอ
 • จำนวนการจัดเก็บขึ้นกับความผันแปรของโครงสร้าง Selective Racking
 • ส่วนมากนิยมใช้สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

      


4.3 Drive-In Racking
 • เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าบนพาเลทจำนวนมากและเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน
 • เป็นการใช้พื้นที่ในอากาศให้เกิดประโยชน์เพื่อการจัดเก็บ สามารถจัดเก็บได้จำนวนมากและง่ายต่อการเข้าถึง
 • มี Rail เพื่อประคองพาเลทเข้าจัดเก็บโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว รวมทั้งมี floor-guides เพื่อการป้องกันของเสาแร็ค4.4 Double Deep Racking

 • สามารถวางพาเลทสองอันซ้อนกันในแนวลึก มักจะมี guide-rails บนคานระดับสูงๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำหนัก
 • มักจะถูกใช้ร่วมกับ Forklift ประเภท Reach-truck
 • จำนวนการจัดเก็บขึ้นกับความผันแปรของโครงสร้าง Selective Racking
 • รูปแบบนี้จะใช้ได้ดีเมื่อมีพื้นที่ใหญ่เพียงพอ


4.5 Pallet Live & Flow Through

 • พาเลทจะถูกนำเข้าจากด้านหนึ่งแล้วนำออกทางด้านตรงข้าม สามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนตรงบริเวณพื้นที่รับสินค้า
 • ระบบนี้จะช่วยการทำงานที่รวดเร็วในการขนย้ายสต๊อก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของระบบนี้
4.6 Narrow Aisle & High Bay Racking

 • ทำให้มีประสิทธิภาพการจัดเก็บบนพื้นและในอากาศอย่างเต็มที่
 • เป็นการจัดเก็บสินค้าได้จำนวนมากที่สุดถึง100% สะดวกในการเข้าถึงและเหมาะสำหรับการขนย้ายสต๊อก
 • มักจะใช้กับเครื่องมือที่ทำงานเหมาะสำหรับที่สูง และมี floor-guides เพื่อสะดวกกับการทำงาน


4.7 Cartons Live Storage (CLS)
 • เหมาะสำหรับการจัดเก็บประเภทกล่องหลายๆขนาดและน้ำหนักที่หลากหลาย ซึ่งกล่องจะถูกลำเลียงบน metal rollers ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนัก replique cartier
 • มีความยาวของแผง track มากมาย ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละขนาดและน้ำหนักของกล่อง4.8 Push Back Racking
 • เป็นระบบจัดเก็บประเภท “เข้าทีหลัง ออกก่อน”
 • แต่ละพาเลทจะถูกดันเข้าไปด้านในด้วยน้ำหนักของพาเลท
 • ระบบนี้จะสามารถจัดเก็บด้วยความลึกของพาเลทตั้งแต่ 2-5 พาเลท 
 
Gallery
more >>
Further Information
Download
Contact GETC
More Products
GETC More Products