Integrated System & Automation

ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ระบบจัดเก็บที่รองรับสินค้ามากมาย เช่น ศูนย์กระจายสินค้า โกดังขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องหาตัวช่วยเพื่อลดการทำงานของคน ดังนั้นระบบ Automation หรือ Conveyor จึงเข้ามาเพื่อทำให้สินค้ามากมายถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบทั้งการนำเข้าและการนำออกจากโกดังสินค้า การจะเลือกผู้ที่มีศักยภาพเกี่ยวกับการทำงานประเภทนี้ ต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบจัดเก็บขนาดใหญ่

ปัจจุบันนี้ Supply Chain Logistics เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพราะหากท่านได้วางระบบหรือออกแบบการทำงานไว้ดี การทำงานก็จะง่ายและลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้ คืนทุนได้เร็ว

GETC ได้ร่วมมือและเป็นพันธมิตรอย่างใกล้ชิดกับผู้นำทางด้าน  Automation หรือ Conveyor ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและการผลิตงานทางด้าน Automated orologi falsi rolex systems ในแถบยุโรปมานานและมีโครงการต่างๆที่ได้รับความน่าเชื่อระดับโลก black and white kostüm

ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบการจัดเก็บสินค้าของ  GETC สามารถตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ด้วยทีมงานและพันธมิตรที่มีประสบการณ์ระดับสากลด้วยแล้ว เราสามารถออกแบบและนำเข้าเครื่องจักรเพื่อจัดการระบบการจัดเก็บขนาดใหญ่ได้ ทีมงานของเราสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับท่านได้  
 

 
Gallery
Further Information
Download
Contact GETC
More Products
GETC More Products