บริษัท จีอีทีซี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 16/6 ซอยรามอินทรา 93
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : +662-101-2671
Fax : +662-101-2672
Website : www.getc-thailand.co.th
E-mail : info@getc-thailand.co.th
GETC CHINA - GLOBAL HEAD OFFICE
GETC House, Building D, 33 Fu Hua Road, Shanghai 201818, China.
Tel:  +86 (21) 5916 2197
Fax:  +86 (21) 5916 3270
GETC HONG KONG
1805 Wheelock House 20 Pedder St Central, Hong Kong
Tel:  +852 2293 2205
Fax:  +852 2588 3434
GETC AMERICA
735 Pinecrest Drive Prospect Heights, IL 60070, USA
Toll Free: 1 888 518 9992
Tel:  +1 (847) 499 3109
Fax:  +1 (847) 789 9222
GETC NEW ZEALAND
Factory 5, 300 Beach Haven Road Beach Haven, North Shore City
Auckland 0626 New Zealand
Tel:  +64 (9) 357 5087
Fax:  +64 (9) 358 7340
EMRACK INTERNATIONAL AUSTRALIA
(GETC's Exclusive Agent)
89 Strezlecki Avenue Sunshine VIC 3020 Australia
Tel:  +61 (3) 9311 2822
Fax:  +61 (3) 9311 3633
GETC ITALY
(Showroom - by appointment only)
Via Roberto Alessandri, 41
00151, Roma, Italy
Tel:  +39 331 847 0743
GETC THAILAND Enquiry Form
Your Full Name :   
Tel. :   
E-mail :   
Subject :   
Your message :   
Security Code :